28. 4. 2009

Zdravotná poisťovňa – 01

     Kategorizácia syndrómov mojej osobnosti začala niekedy pred troma rokmi. A presne takú istú (dlhú) dobu trvalo, kým bola definitívne dokončená anamnéza môjho indivídua. Požiadal som lekára, ktorý anamnézu vypracovával, o jej zverejnenie. Po jeho počiatočnej neochote som ďalej postupoval hrubým, agresívnym a ozbrojeným nátlakom, ktorému sa napokon podvolil. Presné znenie anamnézy nebude možné z priestorového hľadiska medializovať. Uvádzam teda iba najzávažnejšie a najdôležitejšie fakty z niekoľkostranového spisu o mojej osobnosti. Autentickú fotografiu uverejnenú v tomto príspevku zachytila moja spolubývajúca na izbe. Fotografia dokumentuje drastické zaobchádzanie s mojou osobnosťou. Je priložená v spise, potajomky som ju založil za všetky medicínske štúdie do mojej zdravotnej karty.

     "Zdravotná poisťovňa – 01. Diagnóza: pacient v pomerne stabilizovanom stave. U rodičov nezistené závažné ochorenia, deti zatiaľ nemá. Sám doteraz prekonal šarlach, ovčie kiahne a zlomeninu fibuly. V následnosti na tento úraz bolo zistené, že sinoviálna tekutina v lôžku patelly je ľahšie hyperplastická. Operačným zákrokom pred takmer piatimi rokmi mu boli odstránené zrohovatené ložiská ušného mazu, spôsobené nedostatočnou hygienou. 
     Terajšia návšteva (uskutočnila sa 12. 4. 2006, odvtedy je pacient pre sústavné deviácie a nedostatočnú spoluprácu s personálom liečebne pod neustálym lekárskym dozorom v psychiatrickom zariadení v Sučanoch) je spojená s úrazom hlavy. Vznikol pravdepodobne silným úderom tupého predmetu do oblasti osi parietale, ktorý zanechal stopy v podkožnom tkanive cavum cranii (spodiny lebežnej). Úraz spôsobil krvácanie do mozgu. 
     Pacient od dvanásteho roku svojho života prostredníctvom nosnej sliznice požíval politúru, neskôr Acetón 9000. Prejavila sa uňho taktiež závislosť na liečive GELSEMIUM SEMPERVIRENS 15CH, 30CH, pravidelne ho získaval od duševne chorej susedy. Nadmerné užívanie spôsobilo dlhodobú amnéziu, rozpamätáva sa približne na udalosti posledných dvoch rokov až po súčasnosť.
     Abúzy pacient prejavil najmä na alkohol, požíval ho až do hospitalizácie v nadmernom množstve. Abúza tiež na liečivo IGNATIA AMARA 9CH 15CH. Fajčí pravidelne, drogová závislosť nateraz potlačená. Fyziologické funkcie relatívne v poriadku, prejavili sa len problémy s močením a riedkou stolicou. Spánok bez porúch, chuť k jedlu optimálna.“