11. 11. 2009

STRATA IMUNITY

„...Komunistický režim dôsledne vyžadoval od umenia amputáciu všetkých jeho funkcií okrem jedinej – reprezentatívnej (či panegyrickej). Prisahať na túto jedinú funkciu je zhubné nielen pre umelca, ale aj pre samotné umenie... ...Absolutizácia dezintegračných činiteľov spôsobila stratu imunity. Celý organizmus humanistiky je ohrozený. Nijaké umenie nemôže jestvovať bez kapilárnych väzieb s ostatnými živými sférami, to vedeli už v antike i v stredoveku. Komunistický režim, ktorý chcel likvidáciou umenia likvidovať vlastnú autoreflexiu, zanikol sám. Dnešní technokratickí dediči včerajška si musia uvedomiť, že hoci umenie nemá nijaké obranné zbrane či účasť na moci, bez autentickej umeleckej reflexie je každá spoločnosť odsúdená na zánik.“

Vlado Godár v rozhovore z roku 1990 pre Lenku Karfíkovú, citované z knihy Vlado Godár: Rozhovory a úvahy. Vydavateľstvo AEPress, Bratislava 2006